Příprava vozu na STK

Vaše vozidlo zkontrolujeme a připravíme na provedení STK.
Kontrola vozidla zkušeným mechanikem odhalí závady, které brání provedení STK.
 Zjištěné závady odborně odstraníme za příznivou cenu v nejkratším možném termínu

Přínos pro zákazníka

Díky našim zkušenostem s přípravou vozidla a provedením pravidelné technické kontroly
se vyhnete nepříjemnostem a finančním nákladům spojených s opakováním technické kontroly.
Případné zjištěné závady odborně odstraníme, čímž se výrazně zvýší Vaše bezpečnost.
Prohlídkou Vašeho vozidla získáte přehled o reálném stavu kontrolovaných částí.
V případě zjištěné závady od nás dostanete nabídku na její odstranění.